Inwestor zastępczy

Specjalnie dla zapracowanych klientów lub dla osób, które pragną aby ktoś zaufany zajął się najmniej przyjemną fazą projektowania, jaką jest realizacja projektu, Bohema Design oferuje swoją pomoc.

Inwestor zastępczy to usługa obejmująca zarówno nadzór autorski z ekipą remontowo – budowlaną oraz wszelkimi obowiązkami z tym związanymi. Relacja polega na kompleksowym zarządzaniu w imieniu klienta procesem tworzenia projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dbałością o interesy inwestora w fazie projektowania, jak i realizacji inwestycji.

Nasza firma zapewnia kompleksowa obsługę,  ponosi pełną odpowiedzialność, która jest możliwa dzięki długiej współpracy z partnerami towarzyszącymi w realizacji projektu oraz gwarantuje dostarczenie potrzebnych materiałów. Zlecając usługę Bohema Design klient realizuje swój projekt nie angażując przy tym swoich sił i czasu.

W zakres proponowanej usługi wchodzą:

 • Opracowanie koncepcji inwestycji.
 • Kompetentne doradztwo oraz  konsultacje z klientem.
 • Reprezentowanie klienta przed we wszelkich sprawach związanych z realizacją usługi.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu.
 • Wyboru wykonawców i podwykonawców robót remonotowo – budowlanych oraz nadzór na postępem realizacji.
 • Informowanie na bieżąco klienta o przebiegu i postępie realizowanej inwestycji.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za odbiór i rozliczenia częściowe dla wykonawców i podwykonawców.
 • Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do etapu odbioru końcowego klienta.
 • Końcowe rozliczenie kosztów inwestycji.
 • Prezentacja końcowa usługi oraz „oddanie kluczy” inwestorowi.
 • Obsługa obejmująca okres gwarancyjny.

Jest to przykład standardowej usługi inwestora zastępczego. Każdy z powyższych elementów można zmodyfikować, zamienić lub z niego zrezygnować. Bohema Design to firma elastyczna co do zakresu i formy oferowanych usług, dlatego jesteśmy otwarci na innowacyjne i nietypowe oczekiwania naszych klientów. Serdecznie zapraszamy do rozmowy i podjęcia współpracy.